Tehnički pregled novog reciklažnog dvorišta u Našicama

U subotu 4.06.2016. godine u prostorima novog reciklažnog dvorišta, u ulici Vatroslava Lisinskog u Našicama obavljen je tehnički pregled. Nakon obilaska komisije, par riječi o ovom vrlo važnom i velikom kapitalnom ulaganju rekao je gradonačelnik grada Našica Krešimir Žagar.

„Sa zadovoljstvom mogu konstatirati kako je dovršena izgradnja reciklažnog dvorišta u Našicama i ovim tehničkim pregledom je potvrđeno da ovo dvorište može primati vrlo velike količine posebnoga otpada. Tehničkim pregledom smo zaključili priču vezanu za usklađenje sa Zakonom o gospodarenju otpadom jer svi gradovi moraju imati jedno reciklažno dvorište. Osim ovoga novog izgrađenog reciklažnog dvorišta imamo i sabirnicu koja se nalazi na istočnom dijelu grada Našica, prema jezeru Lapovac, a u planu nam je još postaviti i zelene otoke po gradu. Završetkom ovog dosta velikog zahvata, uspjeli smo zadovoljiti norme koje moramo imati u gradu kako nam ne bi prijetile sankcije zbog toga. Još jedan veliki posao nam je u tijeku, a radi se o sanaciji odlagališta otpada što smo prošle godine započeli i što će kontinuirano trajati dalje, a radi se o vrijednosti od gotovo dvadeset milijuna kuna.“ – rekao je među ostalim gradonačelnik grada Našica Krešimir Žagar.