Općenito

Tržnica Našice

Našički park d.o.o. obavlja upravljanje i održavanje Gradskom tržnicom.

Gradska tržnica u Našicama nalazi se na adresi Vinogradska 5/1. Tržnicu čine otvoreni i zatvoreni dio sa zatvorenim tržnim prostorom i klupama. Gradska tržnica je uređeni prostor za organiziranu prodaju na otvorenom, pod nadstrešnicama i u zgradama, na kojem se obavlja prodaja namirnica i druge robe u skladu s odredbama posebnih propisa i odredbama Tržnog reda. Prodajni prostor Gradske tržnice prvenstveno je namijenjen za obavljanje trgovine na malo, robe i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, te drugih proizvoda koji su zakonom i dugim propisima dozvoljeni.

Rad na gradskoj tržnici obavlja se u skladu s Tržnim redom. Roba se prodaje samo na ta to određenim prodajnim mjestima, prema utvrđenom rasporedu i namjeni prostora.

Gradska tržnica pruža slijedeće usluge:

  1. ustupanje na korištenje prodajnih mjesta u zatvorenom djelu tržnice i mjesta za prodaju robe na klupama u otvorenom dijelu tržnice
  2. ustupanje na korištenje tehničkih sredstava potrebnih pri obavljanju prometa robe,
  3. ustupanje na korištenje poslovnih prostora izgrađenih u sklopu tržnice,
  4. ustupanje na korištenje prostora za postavu montažnih kioska, prodajnih štandova i površina za prodaju na otvorenom u sklopu tržnice,
  5. ostale usluge

Radno vrijeme
Gradska tržnica radi srijedom i subotom od 7 do 13 sati. Gradska tržnica na dane Uskrsa, Božića i Nove godine ne radi.

Kontakt osoba:
Mirela Rončević, oec.
Voditelj odjela čistoća, tržnice i veliki park
tel. 031/200-094, 031/223-391