Čistoća – Općenito

Odjel Čistoće javnih površina radi na održavanju komunalne infrastrukture prema programu Grada Našica što obuhvaća ručno i strojno čišćenje javnih površina, ručno čišćenje snijega u zimskom periodu, održavanje zelenih površina i kulturno povijesnih cjelina (veliki park, aleja lipa), a u održavanje je uključeno košenje zelenih površina, uređenje cvjetnih površina, održavanje živica i slično.