Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada u 2023. godini


Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada Našički park d.o.o.

Komunalnu uslugu odvoza komunalnog otpada na području Grada Našica obavlja trgovačko društvo Našički park d.o.o. sa sjedištem u Markovcu Našičkom, Radnička 2/2.
Korisnik komunalne usluge su pravne i fizičke osobe – vlasnici zgrada, stanova i poslovnih prostorija, stanari, najmoprimci, zakupci i drugi korisnici stambenih i poslovnih prostora na području Grada Našica, Općine Donja Motičina i Općine Podgorač.
Komunalna usluga je odvoz komunalnog otpada te trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagalište. Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima pod uvjetima iz Zakona o otpadu (NN RH broj 178/04; 111/06; 60/08 i 87/09).
Korištenje komunalne usluge odvoza otpada je obvezno na području grada, sela ili naselja gdje se prikupljanje i odvoz otpada vrši organizirano.

 

Odvoz komunalnog otpada se sakuplja u:

 • tipske spremnike od 120 L (kante),
 • tipske spremnike od 240 L (kante),
 • tipske spremnike od 1100 L (kontejner)
 • te u tipskim vrećama od 60 litara i 120 litara koje korisnik usluge može kupiti isključivo kod trgovačkog društva Našički park d.o.o. Namjenjene su za komunalni otpad koji ne stane u tipski spremnik.

 

Kako pravilno odložiti komunalni otpad ?

 • Korisnik usluge dužan je prikupljeni otpad iz svojih prostorija pažljivo odlagati u tipske spremnike tako da se on ne rasipa i ne onečišćuje okolni prostor.
 • Tipski spremnici ne smiju biti prekomjerno ispunjeni komunalnim otpadom.
 • Tipski spremnici moraju biti uvijek zatvoreni osim u momentu odlaganja komunalnog otpada i manipulacije prigodom utovara u specijalizirano vozilo.
 • Tipske vreće moraju biti čvrsto zavezane.
 • Zabranjeno je u tipske spremnike odnosno vreće odlagati korisni otpad, ulijevati u njih tekućine, bacati žeravicu ili vrući pepeo, bacati ostatke životinja ili slične vrste otpada, travu i granje, krupnu ambalažu, pokućstvo ili dijelove pokućstva, opasni otpad i posebne kategorije otpada koje se zbrinjavaju u posebnom postupku.
 • Zabranjeno je oštećivanje tipskih spremnika odnosno trganje tipskih vreća
 • Zabranjeno je onemogućavati pristup tipskim spremnicima i vrećama specijaliziranom vozilu za odvoz kućnog otpada
 • Zabranjena je uporaba tuđih tipskih spremnika odnosno vreća za otpad bez dopuštenja vlasnika tog tipskog spremnika odnosno vreće.

Sakupljanje i odvoz papira i plastike u 2023. godini

Komunalnu uslugu odvoza komunalnog otpada na području Grada Našica obavlja trgovačko društvo Našički park d.o.o. sa sjedištem u Markovcu Našičkom, Radnička 2/2. Korisnik komunalne usluge su pravne i fizičke osobe – vlasnici zgrada, stanova i poslovnih prostorija, stanari, najmoprimci, zakupci i drugi korisnici stambenih i poslovnih prostora na području Grada Našica, Općine Donja Motičina i Općine Podgorač.

Komunalna usluga je odvoz komunalnog otpada te trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagalište. Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima pod uvjetima iz Zakona o otpadu (NN RH broj 178/04; 111/06; 60/08 i 87/09). Korištenje komunalne usluge odvoza otpada je obvezno na području grada, sela ili naselja gdje se prikupljanje i odvoz otpada vrši organizirano.

LEGENDA: Žuta boja – Plastična ambalaža, Plava boja – Papir