Općenito

Na temelju Odluke o grobljima “Službeni glasnik Grada Našica” broj 1/20. 01/14. 14/18. i 13/22.) Našički park d.o.o. obavlja djelatnost usluge ukopa pokojnika i djelatnost održavanja groblja.

Odlukom se propisuju:

 • mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta, te način ukopa nepoznatih osoba
 • održavanje groblja i uklanjanje otpada
 • uvjeti i mjerila upravljanja grobljem od strane pravne osobe koja upravlja grobljem
 • uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnih mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta

Grad Našice je vlasnik svih groblja na području Grada Našica. Groblje je ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna infrastruktura i u pravilu prateće građevine, sve u skladu s posebnim propisima.

Groblja na području grada Našica služe za ukop osoba koje su umrle na području grada ili su na području grada imale prebivalište. Na grobljima se može izvršiti ukop i umrlog koji je za života izrazio takvu želju ili je tako odlučila njegova obitelj, odnosno osobe koje su bile dužne o umrlome skrbiti za života.

Prijava za ukop:

može se obaviti radnim danom od 7.00 do 15.00 sati u prostorijama Isporučitelja usluge osobnim dolaskom korisnika usluge, na adresi Našice, Vladimira Nazora 57a, a iza 15.00 sati radnim danom i neradnim danima na broj mobilnog telefona dežurnog djelatnika Isporučitelja usluge ( 091/613-2968).

Grobna naknada:

obračunava se u kvartalnom iznosu, a plaćaju ju korisnici, tako da ista dospijeva na naplatu svakog 20. siječnja, 20. travnja, 20. srpnja i 20. listopada u godini.

Groblja na području Grada Našica su:

 • Gradsko groblje u Našicama
 • Mjesno groblje Brezik Našički
 • Mjesno groblje Ceremošnjak
 • Mjesno groblje Gradac Našički
 • Mjesno groblje Granice
 • Mjesno groblje Londžica:
  1. Groblje Velika Londžica
  2. Groblje Mala Londžica
  3. Groblje Marinović brdo
 • Mjesno groblje Lađanska
 • Mjesno groblje Makloševac
 • Mjesno groblje Markovac Našički
 • Mjesno groblje Martin
 • Mjesno groblje Velimirovac
 • Mjesno groblje Vukojevci
 • Mjesno groblje Zoljan
 • Mjesno groblje Jelisavac

NAPOMENA!

Grobno mjesto za koje nije utvrđen korisnik i za koje grobna naknada nije plaćena 10 godina, smatra se napuštenim grobnim mjestom.

Kontakt:
031/611-586

Kontakt dežurne osobe:
091/613-2968