Općenito


Upravljanje grobljima

Grobljima na području Grada Našica upravlja trgovačko društvo Našički park d.o.o.

Grad Našice je vlasnik svih groblja na području Grada Našica. Groblje je ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna infrastruktura i u pravilu prateće građevine, sve u skladu s posebnim propisima.

 

Groblja na području Grada Našica su:

 • Gradsko groblje u Našicama
 • Mjesno groblje Brezik Našički
 • Mjesno groblje Ceremošnjak
 • Mjesno groblje Gradac Našički
 • Mjesno groblje Granice
 • Mjesno groblje Londžica:
  1. Groblje Velika Londžica
  2. Groblje Mala Londžica
  3. Groblje Marinović brdo
 • Mjesno groblje Lađanska
 • Mjesno groblje Makloševac
 • Mjesno groblje Markovac Našički
 • Mjesno groblje Martin
 • Mjesno groblje Velimirovac
 • Mjesno groblje Vukojevci
 • Mjesno groblje Zoljan
 • Mjesno groblje Jelisavac

Groblja na području grada Našica služe za ukop osoba koje su umrle na području grada ili su na području grada imale prebivalište. Na grobljima se može izvršiti ukop i umrlog koji je za života izrazio takvu želju ili je tako odlučila njegova obitelj , odnosno osobe koje su bile dužne o umrlome skrbiti za života.

Kontakt:
Uprava groblja
031/611-586