Dostava OIB-a


Zakon o OIB-u

Prema zakonu o osobnom identifikacijskom broju, članak 5. st. 2 dužni smo radi povezivanja podataka u našim službenim evidencijama,u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka koristiti osobni identifikacijski broj (OIB) korisnika naših usluga.

Članak 5. st. 2 Zakon o OIB-u

Korisnici osobnoga identifikacijskog broja, koji osobne identifikacijske brojeve koriste za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka, jesu: državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje se dijelom financiraju, izravno ili neizravno, iz sredstava proračuna ili kojima su osnivači, odnosno jedan od osnivača Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti (u daljnjem tekstu: korisnici broja)

Polja označena sa * su obvezna.