Tržni red

Na temelju članka 3. stavka 9. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), članka 25. i 26. Pravilnika o minimalnim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (Narodne novine 66/09, 108/09, 08/10), članka 40. stavka 2. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Našica 09/11), te članka 23. Izjave o osnivanju Našičkog parka d.o.o. Našice, Vinogradska 3, direktor Društva dana 12.3.2014., donosi Tržni red Gradske tržnice Našice.