Predmet poslovanja

Predmet poslovanja Našički park d.o.o.

 • opskrba plinom
 • održavanje čistoće
 • odlaganje komunalnog otpada
 • održavanje javnih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • tržnice na malo
 • održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
 • obavljanje dimnjačarskih poslova
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • nadzor za gradnjom
 • izgradnja grobnica
 • gospodarenje stočnim sajmom i auto-tržnicom
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • održavanje javnih parkirališta
 • klesarske usluge
 • djelatnosti javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
 • gospodarenje otpadom
 • računovodstveni poslovi