Općenito

Na temelju Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Našica “Službeni glasnik Grada Našica” broj 5/12. 4/14. 9/19. 9/21. 10/22. 11/22. 12/22. ) Našički park d.o.o. obavlja poslove naplate parkiranja, uređenja i održavanja parkirališta.

Javnim parkiralištem smatraju se parkirališta izgrađena i/ili uređena na javnim i drugim površinama u vlasništvu Grada Našica, na cestovnom zemljištu javne ceste u gradu, odnosno na nekretninama onih pravnih i fizičkih osoba koje sa Gradom Našice ili s trgovačkim društvom kojemu su povjereni poslovi naplate parkiranja, zaključe odgovarajući ugovor, ukoliko ta parkirališta udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom o javnim parkiralištima s naplatom.

Poslove kontrole i naplate parkiranja o zaustavljanju i parkiranju vozila obavljaju ovlašteni kontrolori. Kontrolori koriste odgovarajuću opremu koja omogućuje evidentiranje i praćenje vremena i mjesta parkiranja, obilježja parkiranih vozila, valjanost periodičnih parkirnih karata, ispisivanje naloga za plaćanje ugovornih kazni i dnevne parkirne karte.

Kontrola i naplata parkiranja obavlja se na lokacijama podijeljenim u zone i grupe parkirališta, s najmanje jednim parkirnim aparatom po grupi.

Radno vrijeme:
Radno vrijeme svakim radnim danom od  7:00 do 15:00 sati

Kontakt:
031/690-018