Cjenik parkirnih karata


Cijena parkirne karte po zonama:

PARKIRNE ZONE CIJENA PARKIRNE KARTE po započetom satu DNEVNA PARKIRNA KARTA
0. ZONA 5,00 kn 24,00 kn
I. ZONA 4,00 kn 18,00 kn
II. ZONA 3,00 kn 12,00 kn
III. ZONA 5,00 kn 30,00 kn

Napomena!
Za parkirnu kartu kupljenu na parkirnom automatu cijene se umanjuju za gotovinski popust od 1,00

 

AUTOBUSNE KARTE – parkiralište Goldfinger – 10,00 kn/h


STANARSKE KARTE

Stanari i vlasnici stambenih objekata koji imaju prebivalište u zoni naplate parkiranja, a nemaju mogućnost parkiranja osobnog vozila u vlastitom dvorištu, garaži ili drugom dopuštenom mjestu, imaju pravo kupiti povlaštenu periodičnu parkirnu kartu, i to najviše dvije takve karte po jednoj stambenoj jedinici prema sljedećim iznosima naknade:

1) za prvu povlaštenu kartu

   • mjesečna parkirna karta 25,00 kuna
   • polugodišnja parkirna karta 125,00 kuna
   • godišnja parkirna karta 225,00 kuna

 

2) za drugu povlaštenu kartu

   • mjesečna parkirna karta 80,00 kuna
   • polugodišnja parkirna karta 400,00 kuna
   • godišnja parkirna karta 720,00 kuna

RADNIČKE KARTE

Fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnosti kao i osobe koje su zaposlene kod fizičke ili pravne osobe u zonama naplate parkiranja imaju pravo kupiti povlaštenu periodičnu parkirnu kartu i to isključivo u II. ZONI naplate parkiranja.

Povlaštene radničke karte:

   • mjesečna parkirna karta 80,00 kuna
   • polugodišnja parkirna karta 400,00 kuna
   • godišnja parkirna karta 720,00 kuna

 

KOMERCIJALNE KARTE PO ZONAMA

Komercijalne periodične parkirne karte se odnose na sve fizičke i pravne osobe koje ne ostvaruju povlašteno pravo kao kod stanarskih ili radničkih povlaštenih karata.

1) Komercijalna karta za I. ZONU

   • mjesečna parkirna karta 200,00 kuna
   • polugodišnja parkirna karta 1.000,00 kuna
   • godišnja parkirna karta 1.800,00 kuna

 

2) Komercijalna karta za II. ZONU

   • mjesečna parkirna karta 150,00 kuna
   • polugodišnja parkirna karta 750,00 kuna
   • godišnja parkirna karta 1.350,00 kuna

 

3) Komercijalna karta za III. ZONU

   • mjesečna parkirna karta 250,00 kuna
   • polugodišnja parkirna karta 1250,00 kuna
   • godišnja parkirna karta 2.250,00 kuna

 

 

KARTE ZA PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJE OBAVLJAJU JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ TERETNIM VOZILIMA

KARTE ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ TERETNIM VOZILIMA ZA III. ZONU

   • JCP – mjesečna 120,00 kuna
   • JCP – polugodišnja parkirna karta 600,00 kuna
   • JCP – godišnja parkirna karta 1.080,00 kuna

 

POVLAŠTENE KARTE ZA HRVI

Fizička osoba s prebivalištem na području Grada Našica, koja ima status hrvatskog ratnog vojnog invalida (HRVI) iz Domovinskog rata, što dokazuje potvrdom nadležnog Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, te registrirano vozilo na svoje ime, ima pravo na kupnju povlaštene periodične parkirne karte u II. ZONI naplate parkiranja.

1)mjesečna parkirna karta za:

   • postotak invalidnosti 70 % i više bez naknade
   • postotak invalidnosti 50-69% naknada 20,00 kuna
   • postotak invalidnosti 30-49% naknada 40,00 kuna
   • postotak invalidnosti do 29% naknada 80,00 kuna

 

2) polugodišnja parkirna karta za:

   • postotak invalidnosti 70 % i više bez naknade
   • postotak invalidnosti 50-69% naknada 100,00 kuna
   • postotak invalidnosti 30-49% naknada 200,00 kuna
   • postotak invalidnosti do 29% naknada 400,00 kuna

 

3) godišnja parkirna karta za:

   • postotak invalidnosti 70 % i više bez naknade
   • postotak invalidnosti 50-69% naknada 180,00 kuna
   • postotak invalidnosti 30-49% naknada 360,00 kuna
   • postotak invalidnosti do 29% naknada 720,00 kuna