Cjenik parkirnih karata


Cijena parkirne karte po zonama:

PARKIRNE ZONE CIJENA PARKIRNE KARTE po započetom satu DNEVNA PARKIRNA KARTA
I. ZONA 4,00 kn 18,00 kn
II. ZONA 3,00 kn 12,00 kn

 


STANARSKE KARTE

Stanari i vlasnici stambenih objekata koji imaju prebivalište u zoni naplate parkiranja, a nemaju mogućnost parkiranja osobnog vozila u vlastitom dvorištu, garaži ili drugom dopuštenom mjestu, imaju pravo kupiti povlaštenu periodičnu parkirnu kartu, i to najviše dvije takve karte po jednoj stambenoj jedinici prema sljedećim iznosima naknade:

1) za prvu povlaštenu kartu

   • mjesečna parkirna karta 25,00 kuna
   • polugodišnja parkirna karta 125,00 kuna
   • godišnja parkirna karta 225,00 kuna

 

2) za drugu povlaštenu kartu

   • mjesečna parkirna karta 80,00 kuna
   • polugodišnja parkirna karta 400,00 kuna
   • godišnja parkirna karta 720,00 kuna

RADNIČKE KARTE

Fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnosti kao i osobe koje su zaposlene kod fizičke ili pravne osobe u zonama naplate parkiranja imaju pravo kupiti povlaštenu periodičnu parkirnu kartu i to isključivo u II. ZONI naplate parkiranja.

Povlaštene radničke karte:

   • mjesečna parkirna karta 80,00 kuna
   • polugodišnja parkirna karta 400,00 kuna
   • godišnja parkirna karta 720,00 kuna

 

KOMERCIJALNE KARTE PO ZONAMA

Komercijalne periodične parkirne karte se odnose na sve fizičke i pravne osobe koje ne ostvaruju povlašteno pravo kao kod stanarskih ili radničkih povlaštenih karata.

1) Komercijalna karta za I. ZONU

   • mjesečna parkirna karta 200,00 kuna
   • polugodišnja parkirna karta 1.000,00 kuna
   • godišnja parkirna karta 1.800,00 kuna

 

2) Komercijalna karta za II. ZONU

   • mjesečna parkirna karta 150,00 kuna
   • polugodišnja parkirna karta 750,00 kuna
   • godišnja parkirna karta 1.350,00 kuna

 

3) Komercijalna karta za SAJMIŠTE

   • mjesečna parkirna karta 250,00 kuna
   • polugodišnja parkirna karta 1250,00 kuna
   • godišnja parkirna karta 2.250,00 kuna

 

POVLAŠTENE KARTE ZA HRVI

Fizička osoba s prebivalištem na području Grada Našica, koja ima status hrvatskog ratnog vojnog invalida (HRVI) iz Domovinskog rata, što dokazuje potvrdom nadležnog Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, te registrirano vozilo na svoje ime, ima pravo na kupnju povlaštene periodične parkirne karte u II. ZONI naplate parkiranja.

1)mjesečna parkirna karta za:

   • postotak invalidnosti 70 % i više bez naknade
   • postotak invalidnosti 50-69% naknada 20,00 kuna
   • postotak invalidnosti 30-49% naknada 40,00 kuna
   • postotak invalidnosti do 29% naknada 80,00 kuna

 

2) polugodišnja parkirna karta za:

   • postotak invalidnosti 70 % i više bez naknade
   • postotak invalidnosti 50-69% naknada 100,00 kuna
   • postotak invalidnosti 30-49% naknada 200,00 kuna
   • postotak invalidnosti do 29% naknada 400,00 kuna

 

3) godišnja parkirna karta za:

   • postotak invalidnosti 70 % i više bez naknade
   • postotak invalidnosti 50-69% naknada 180,00 kuna
   • postotak invalidnosti 30-49% naknada 360,00 kuna
   • postotak invalidnosti do 29% naknada 720,00 kuna