Unutarnje prijavljivanje nepravilosti

Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_07_78_1482.html

Icon

Obrazac za prijavu nepravilnosti 117 KB 9 downloads

...