Povijest

NAŠIČKI PARK d.o.o. osnovan je IZJAVOM O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

NAŠIČKI PARK d.o.o., solemiziranom kod Javnog bilježnika Borisa Godžirova u Našicama broj: Ou-290/13-1 od 29. 11. 2013., koju je potpisao Oto Dudjak, dipl. oec. – direktor Našičkog vodovoda d.o.o.

Koncem 2013. godine izvršena je podjela Našičkog vodovoda d.o.o. odvajanjem dijelova imovine Društva, a da to Društvo ne prestaje s postojanjem, na već postojeće društvo Našički park d.o.o.  u skladu sa člankom 550.r. Zakona o trgovačkim društvima (podjela s preuzimanjem), a sve u svezi s člankom 202. Zakona o vodama u kojem je regulirano da javni isporučitelj vodne usluge ne može obavljati druge djelatnosti osim javne vodoopskrbe i javne odvodnje.