RASPORED RADNOG VREMENA U NAŠIČKOM PARKU d.o.o.

Na temelju članka 23. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću NAŠIČKI PARK d.o.o., Markovac Našički, Radnička 2/2 sukladno odredbama Zakona o radu (93/14, 127/17, 98/19) i Kolektivnog ugovora, Direktor, nakon prethodno izvršenog savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom - odnosno nakon proteka roka za njegovo očitovanje o prijedlogu akta, donosi dana 23.07.2021. godine slijedeću

O D L U K U

o rasporedu radnog vremena u trgovačkom društvu Našički park d.o.o.

I.

U trgovačkom društvu NAŠIČKI PARK d.o.o., Markovac Našički, Radnička 2/2, utvrđuje se slijedeći raspored radnog vremena:

 1. radna mjesta s 40-satnim radnim tjednom, s radnim danima ponedjeljak – petak s početkom rada od 07,00 do 15,00 sati, u jednokratnom trajanju i s odmorom /stankom/ od 10,30 do 11,00 sati koja se ubraja u radno vrijeme, te s dnevnim odmorom od 16 sati neprekidno i tjednim odmorom subota i nedjelja:

  • sva sistematizirana radna mjesta osim onih koja su navedena pod slovom “b)” “c)” “d)” “e)” i “f)”.

 1. radna mjesta u 40-satnom radnom tjednu, s radnim danima ponedjeljak – petak u dvokratnom trajanju i to od 06,30 do 11,00 sati te od 14,30 do 18,00 sati /stanka od 10,00 do 10,30 sati koja se ubraja u radno vrijeme, s dnevnim odmorom od 12 sati neprekidno i tjednim odmorom subotom i nedjeljom:

  • čistačica i dostavljačica-

 1. radna mjesta u 40-satnom radnom tjednu, s radnim danima:

- utorak od 07,00 do 15,00 sati (stanka od 10,30 do 11,00 sati),

  • srijeda od 05,30 do 15,30 sati (stanka od 12,00 do 12,30 sati),

  • četvrtak od 07,00 do 15,00 sati (stanka od 10,30 do 11,00 sati),

  • petak od 07,00 do 10,00 sati te

  • subota od 05,30 do 16,30 sati (stanka od 12,00 do 12,30 sati).

Stanka se ubraja u radno vrijeme.

Tjedni odmor nedjeljom i ponedjeljkom.

  • radnik na održavanju tržnice i sajmišta –

 1. radna mjesta s 40-satnim radnim tjednom, s radnim danima ponedjeljak – petak s početkom rada od 04,00 do 12,00 sati, u jednokratnom trajanju i odmorom /stankom/ od 08,00 do 08,30 sati koja se ubraja u radno vrijeme, te s dnevnim odmorom od 16 sati neprekidno i tjednim odmorom subota i nedjelja

  • vozač specijalnog vozila za odvoz komunalnog otpada

  • radnik na skupljanju komunalnog otpada.

 1. radna mjesta u smjenama i to I. i II. smjena koje se izmjenjuju tjedno u 40-satnom radnom tjednu kako slijedi:

I. smjena:

s radnim danima ponedjeljak – petak s početkom rada od 07,00 do 15,00 sati, u jednokratnom trajanju i odmorom /stankom/ od 10,30 do 11,00 sati koji se ubraja u radno vrijeme, te s dnevnim odmorom od 16 sati neprekidno i tjednim odmorom subota i nedjelja

II. smjena

S radnim danima ponedjeljak-petak početak rada od 12,00 do 19,00 sati u jednokratnom trajanju i odmorom /stankom/ od 16,00 do 16,30 sati koje se ubraja u radno vrijeme, i subotom s početkom rada od 08,00 sati do 13,00 sati s dnevnim odmorom od 10,00 do 10,30 sati koje se ubraja u radom vrijeme i tjednim odmorom nedjeljom.

  • voditelj reciklažnog dvorišta-

  • radnik u reciklažnom dvorištu-

 1. radna mjesta u smjenama i to I. i II. smjena koje se izmjenjuju tjedno u 40-satnom radnom tjednu kako slijedi:

I. smjena:

s radnim danima ponedjeljak – petak s početkom rada od 07,00 do 15,00 sati, u jednokratnom trajanju i odmorom /stankom/ od 10,30 do 11,00 sati koji se ubraja u radno vrijeme, te s dnevnim odmorom od 16 sati neprekidno i tjednim odmorom subota i nedjelja

II. smjena

S radnim danima ponedjeljak-petak početak rada od 12,00 do 19,00 sati u jednokratnom trajanju i odmorom /stankom/ od 16,00 do 16,30 sati koje se ubraja u radno vrijeme, i subotom s početkom rada od 08,00 sati do 13,00 sati s dnevnim odmorom od 10,00 do 10,30 sati koje se ubraja u radom vrijeme i tjednim odmorom nedjeljom.

 • kontrolor parkiranja

II.

S danom objave ove Odluke na oglasnoj ploči ima se smatrati da su radnici koji ne rade u smjenama i koji rade dvokratno upoznati s rasporedom radnog vremena i da im je isto uručeno. O promjenama radnog vremena radnici će biti upoznati najmanje tjedan dana unaprijed.

O rasporedu radnog vremena ili promjeni rasporeda radnog vremena radnici koji rade u smjenama obavijestiti će se najmanje tjedan dan unaprijed, osim u slučaju hitnog prekovremenog rada. Obavijest se daje poslovođama u obliku pisanog plana rasporeda radnog vremena koji se sastavlja najmanje za vremensko razdoblje od mjesec dana. Obavijest se ima izvjesiti na oglasnoj ploči organizacijske jedinice najmanje tjedan dana unaprijed.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Društva.

IV.

Donošenje ove odluke prestaje važiti odluka broj: 171-20

Dokumenti: