Glomazni otpad

Prikupljanje i odvoz glomaznog otpada obavlja se po ispunjenoj i dostavljenoj prijavi ili po pozivu građana, odnosno osobnim dolaskom u Našički Park d.o.o.

Korisnik ima pravo na jedan odvoz od 3 mᶾ po odvozu tijekom kalendarske godine na lokaciji obračunskog mjesta.

Kako predati glomazni otpad?

  • osobno u reciklažno dvorište – bez naknade
  • na kućnome pragu kod korisnika usluge – bez naknade

Što se može odložiti u glomazni otpad?

  • podne obloge i namještaj
  • kuhinjska i vrtna oprema
  • svari za djecu
  • kupaonička oprema
  • ostali glomazni otpad.

NAPOMENA!

Odvoz glomaznog otpada vrši se bez naknade