Općenito

Na temelju Odluke o obavljanju dimljačarskih usluga “Službeni glasnik Grada Našica“ broj 1/15. i 4/19. “Službeni glasnik Donja Motičina“ broj 2/21. Našički park d.o.o. obavlja poslove dimnjačarskih usluga.

Dimnjačarski poslovi obavljaju se kao komunalna djelatnost s ciljem zaštite života i zdravlja ljudi, imovine i okoliša, a moraju se obavljati trajno i kvalitetno te u skladu s odredbama posebnih propisa i ove Odluke.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se:

  • čišćenje dimovodnih objekta i uređaja za loženje;
  • kontrola te redovni ili izvanredni pregledi dimovodnih objekta i uređaja za loženje;
  • kontrolirano spaljivanje i vađenje produkata izgaranja iz dimovodnih objekta i uređaja za loženje;
  • poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja i zagađenja okoliša kako ne bi nastupile štetne posljedice neispravnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

Dimnjačarske poslove može obavljati pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti, tehnički je opremljena i stručno osposobljena za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Radno vrijeme:
Radno vrijeme svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati

Kontakt:
031/223-361
091/439-2561
099/499-0323