Plan nabave

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 120/16) direktor društva donosi Plan nabave.

Direktor
Hrvoje Žiha, dipl.ing.

Icon

Plan nabave 2024. godine 352 KB 7 downloads

...

Icon

Plan nabave 2024. godinu 361 KB 14 downloads

...

Icon

Plan nabave 2023. godine 380 KB 14 downloads

...

Icon

Plan nabave 2023. godine 358 kb 7 downloads

...

Icon

Plan nabave 2023. godinu 2,8 MB 13 downloads

...

Icon

Plan nabave 2023. godine 261 KB 14 downloads

...

Icon

Plan nabave 2022 328 KB 24 downloads

...

Icon

Plan nabave za 2022. godinu 369 KB 32 downloads

...

Icon

Plan nabave za 2021. godinu 1,8 MB 22 downloads

...

Icon

Plan nabave 2020 - druga izmjena 1.95 MB 13 downloads

...

Icon

Plan nabave prva izmjena 1,9 MB 28 downloads

...

Icon

Plan nabave za 2020.godine 1.83 MB 22 downloads

...

Icon

Plan nabave za 2019. godinu 264 KB 13 downloads

...

Icon

Plan nabave za 2018. godinu 1 MB 13 downloads

...