Papir i kartonska ambalaža

Prije odlaganja, papir treba biti čist, a karton spljošten kako bi zauzimao manje volumena u spremniku

Dopušteno odlagati
u kante i vreće
Nije dopušteno odlagati
u kante i vreće
• novine
• časopisi
• prospekti
• katolozi
• kartoni, kartonski fascikli
• uredski papir
• pisma
• mape.
• plastificirani papir
• metalizirani papir
• zauljeni papir i maramice
• korišteni papirnati tanjuri i čaše
• tetrapak
• foto i indigo papir
• vlažni i prljavi papir i karton
• plastificirane i kožne korice knjiga.

Gdje razvrstavati papir i kartonsku ambalažu?

  • Na kućnome pragu.
  • U reciklažnom dvorištu.
  • Zeleni otok.

NAPOMENA!

Odvoz papira i kartonske ambalaže vrši se bez naknade