Održavanje groblja

Pod održavanjem groblja razumijeva se kontinuirano uređivanje i održavanje ograđenog prostora zemljišta groblja na kojem se nalaze grobna mjesta, putovi, staze, zelene površine, drveće, grmlje, prostor i zgrade za smještaj umrlih do ukopa, krematorij, mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih i ostali objekti koji služe za potrebe groblja.

Održavanje i uređenje groblja na području grada Našica obavlja Našički park d.o.o. u skladu s tehničkim i sanitarnim propisima, pravilima o zaštiti okoliša i estetskim zahtjevima.

Održavanje groblja provodi se sukladno potrebama iskazanim u godišnjem Programu održavanja koji donosi Našički park d.o.o. ,a usvaja Gradsko poglavarstvo.