Održavanje groblja

Održavanje groblja provodi se na temelju Programa održavanja koji je za svaku narednu godinu, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika, dužna donijeti Uprava groblja najkasnije do kraja studenog tekuće godine.

Pod održavanjem groblja razumijeva se kontinuirano uređivanje i održavanje ograđenog prostora zemljišta groblja na kojem se nalaze grobna mjesta, putovi, staze, zelene površine, drveće, grmlje, prostor i zgrade za smještaj umrlih do ukopa, krematorij, mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih i ostali objekti koji služe za potrebe groblja.

Održavanje i uređenje groblja na području grada Našica obavlja Našički park d.o.o. u skladu s tehničkim i sanitarnim propisima, pravilima o zaštiti okoliša i estetskim zahtjevima.