Cjenik i raspored odvoza komunalnog otpada

Našički park d.o.o.

Cjenik i raspored odvoza komunalnog otpada
Cjenik odvoza komunalnog otpada – u primjeni od 01.08.2015.

 

Red.br.

Vrsta cijene

Jedinica

mjere

Cijena bez

PDV(kn)

Cijena

s

PDV(kn)

A/Domaćinstva

1.

Obvezna minimalna javna

usluga MJU-za spremnik 120 lit

korisnik

56,27

63,59

2.

Jedinična cijena pražnjenje volumena spremnika miješanog kom.otpada JCV-za jedno pražnjenje-spremnik 120 lit

pražnjenje

3,63

4,10

3.

Jedinična cijena pražnjenje volumena spremnika miješanog kom.otpada JCV-za jedno pražnjenje-spremnik 240 lit

pražnjenje

7,26

8,20

4.

Jedinična cijena pražnjenje volumena spremnika miješanog kom.otpada JCV-za jedno pražnjenje-spremnik 360 lit

pražnjenje

10,89

12,31

5.

Jedinična cijena pražnjenje volumena spremnika miješanog kom.otpada JCV-za jedno pražnjenje-Spremnik 1100 lit

pražnjenje

33,29

37,62

B/Gospodarstvo

6.

Obvezna minimalna javna

usluga MJU-za spremnik 120 lit

korisnik

71,82

81,16

7.

Jedinična cijena pražnjenje volumena spremnika miješanog kom.otpada JCV-za jedno pražnjenje-spremnik 120 lit

pražnjenje

3,63

4,10

8.

Obvezna minimalna javna

usluga MJU-za spremnik 240 lit

korisnik

143,64

162,31

9.

Jedinična cijena pražnjenje volumena spremnika miješanog kom.otpada JCV-za jedno pražnjenje-spremnik 240 lit

pražnjenje

7,26

8,20

10.

Obvezna minimalna javna

usluga MJU-za spremnik 360 lit

korisnik

215,46

243,47

11.

Jedinična cijena pražnjenje volumena spremnika miješanog kom.otpada JCV-za jedno pražnjenje-spremnik 360 lit

pražnjenje

10,89

12,31

12.

Obvezna minimalna javna

usluga MJU-za spremnik 1100 lit

korisnik

658,59

744,21

13.

Jedinična cijena pražnjenje volumena spremnika miješanog kom.otpada JCV-za jedno pražnjenje-spremnik 1100lit

pražnjenje

33,29

37,62

C/Domaćinstva

14.

Plastična vreća 120 lit za dodatni odvoza korisnika JU

kom

9,26

10,46

D/Gospodarstvo

15.

Plastična vreća 120 lit za dodatni odvoz korisnika JU

kom

10,80

12,20

Cjenik odvoza komunalnog otpada – Cjenik stupa na snagu i primjenjuje se od 01. studenog 2018. godine -> Preuzmi  (818 kb)

 

Raspored odvoza komunalnog otpada na području grada Našica, Općine Podgorać i Općine Donja Motičina
Smećar 1 – grad Našice
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
DR. A. STARČEVIĆA SOKOLSKA J. J. STROSSMAYERA V. NAZORA KRALJA P. KREŠIMIRA IV
VELEBITSKA V. LISINSKOG R. BOŠKOVIĆA B. KAŠIĆA MARTIN
MOSORSKA TRG I. KRŠNJAVIJA B. RADIĆA SUNČANA ZOLJAN
ŽRTAVA FAŠIZMA I. GUNDULIĆA I. MAŽURANIĆA J. KOZARCA GRADAC
I. G. KOVAČIĆA I. MEŠTROVIĆA F. KUHAČA V. NOVAKA DUDIĆ
M. KRALJEVIĆA P. PRERADOVIĆA ŠKOLSKA E. KUMIČIĆA J. PANČIĆA
V. BUKOVCA ŠPORTSKA BANA TEODORA PEJAČEVIĆA KRALJA TOMISLAVA MOJMIR
A. WALDINGERA LJ. GAJA KRALJA ZVONIMIRA HRVATSKIH BRANITELJA
H. JUHNA T. UJEVIĆA BANA J. JELAČIĆA
O. IVEKOVIĆA M. KRLEŽE ZAGREBAČKA
J. RUNJANINA A. G. MATOŠA Đ. ĐAKOVIĆA
A. MIHANOVIĆA GAJIĆ VINOGRADSKA
Z. BALOKOVIĆA DRAVSKA V. LISINSKOG DO ZAOBILAZ.
J. GOTOVCA DUNAVSKA GRADA VUKOVARA
F. LIVADIĆA BOSUTSKA
I. ZAJCA KORANSKA
MATICE HRVATSKE SAVSKA
Z. HERMANA
M. ŠPICERA
21. RUJNA
J. ROHRA
A. GARDAŠA
S. BILINSKOG
132.NAŠIČKE BRIGADE H V
TAVANAČKA CESTA
A. CESARCA
B. KAŠIĆA
FRANJEVAČKA
A. ŠENOE
SESTARA KLARISA
M. GUPCA
A. M. RELJKOVIĆA
I. B. MAŽURANIĆ
D. PEJAČEVIĆ
TRG DR. F. TUĐMANA
Smećar 2 – prigradska naselja
BUDIMCI PODGORAČ VELIMIROVAC V. LISINSKOG OD ZAOBILAZ. DONJA MOTIČINA
POGANOVCI RAZBOJIŠTE MARKOVAC NAŠIČKI LILA GORNJA MOTIČINA
BIJELA LOZA OSTROŠINCI RIBNJAK SEONA
STIPANOVCI KRŠINCI LAĐANSKA MARTIN
KELEŠINKA VUKOJEVCI JELISAVAC BREZIK NAŠIČKI
L. MATAČIĆA
CEREMOŠNJAK
INDUSTRIJSKA ZONA

Arhiva:

Odluka o donošenju cjenika odvoz komunalnog otpada koja se primjenjivala od 1.08.2015. pa do novog cjenika 01.studenog.2018. -> Preuzmi (53 kb)