Stambena pričuva

Zajednička pričuva – Našički park d.o.o.

Temeljem odluke Gradskog poglavarstva Grada Našica o postavljanju prinudnog upravitelja, odnosno ugovora o upravljanju poslovnom-stambenom zgradom, društvo Našički park d.o.o. upravlja sa 30 poslovno-stambenih zgrada na području Grada Našica korisne površine 17.888,59 m2. Od ukupno 366 prostora: 279 je stanova, 73 poslovna prostora te 14 garaža.
Zajednička pričuva je, sukladno Zakonu, namjenski vezana zajednička imovina, svih suvlasnika nekretnina. Fond sredstava zajedničke pričuve tvore sredstva uplaćena na žiro-račun zgrada.

Najčešći troškovi svake zgrade su:

 • Osiguranje zgrade
 • Čišćenje ulaza
 • Električna energija (stubišta, hodnici, liftovi i sl.)
 • Održavanje i servis dizala
 • Protupožarna zaštita (servisi, atesti i sl.)
 • Razne sanacije i popravci

 

Zajednička pričuva, odnosno visina pričuve, obračunava se i plaća po m2 površine stambenog i poslovnog prostora, dok iznos po m2 određuju sami suvlasnici stambene zgrade i ista mora biti utvrđena među vlasničkim ugovorom (aneksom među vlasničkog ugovora). Po zakonu najniža cijena pričuve je 1,53 kn (0,20 EUR) po m2, koeficijent cijene za stambeni prostor je 1,00, dok je za poslovni prostor koeficijent 1,50 uz istu najnižu cijenu.

Kontakt:

 • Antonija Pavlović
  materijalni knjigovođa, fakturista i analitika groblja
  031/223-363
 • Hrvoje Šleder
  ing.građ. , voditelj kom. djelatnosti
  031/690-025