Stambena pričuva


Zajednička pričuva – Našički park d.o.o.

Temeljem odluke Gradskog poglavarstva Grada Našica o postavljanju prinudnog upravitelja, odnosno ugovora o upravljanju poslovnom-stambenom zgradom, društvo Našički park d.o.o. upravlja sa 61 poslovnom-stambenom zgradom na području Grada Našica korisne površine 37.774,38 m2 u vlasništvu suvlasnika stambeno-poslovnih zgrada, od čega su predmet skupnog osiguranja 58 zgrada s korisnom površinom od 36.625,38 m2, čija površina se paušalno uvećava za 20% na ime osiguranja cjelokupne zgrade u njenoj stvarnoj veličini tako da ta površina iznosi 43.950,46 m2, a 3 zgrade su u posebnom statusu osiguranja (individualno višegodišnje osiguranje).

Zajednička pričuva je, sukladno Zakonu, namjenski vezana zajednička imovina, svih suvlasnika nekretnina. Namijenjena je za pokriće troškova održavanja te za otplatu eventualnih troškova kreditiranja rekonstrukcije (renoviranja) zgrada, a i kao osiguranje kredita po suvlasnicima kod određene banke.

Fond sredstava zajedničke pričuve tvore sredstva uplaćena na žiro-račun zgrada. Zajednička pričuva, odnosno visina pričuve, obračunava se i plaća po m2 površine stambenog i poslovnog prostora, dok iznos po m2 određuju sami suvlasnici stambene zgrade i ista mora biti utvrđena među vlasničkim ugovorom (aneksom među vlasničkog ugovora). Po zakonu najniža cijena pričuve je 1,53 kn po m2, koeficijent cijene za stambeni prostor je 1,00, dok je za poslovni prostor koeficijent 1,50 uz istu najnižu cijenu.

Kontakt:

  • Julija Lazar
    bacc. oec. , referent za računovodstvo
    031/690 -005
  • Hrvoje Šleder
    ing.građ. , voditelj kom. djelatnosti
    031/200-094