Reciklažno dvorište u Našicama

Sa zadovoljstvom možemo istaknuti da se radovi izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta privode kraju i da su u toku pripreme za evidenciju reciklažnog dvorišta u odgovarajući registar i ishođenje odobrenja nadležnih tijela za početak rada. Očekujemo da se svi radovi građenja završe do kraja ovog mjeseca, da se obavi tehnički pregled i do sredine mjeseca lipnja pribavi pravomoćna uporabna dozvola, a početak rada i prikupljanje manjih količina posebnih vrsta otpada s danom 01. srpnja 2016.g. na lokaciji, za one koji nisu zamijetili, u industrijskoj zoni u Našicama – Krndijska ulica.

S početkom rada dvorišta program primarne selekcije i izdvajanja posebnih vrsta otpada se širi i počet će se intenzivnije provoditi na području našeg grada. Uz ranije pribavljene i podijeljene plave kante stanovnicima grada i prigradskih naselja uskoro će biti postavljene i mini konfiguracije zelenih otoka, koje će činiti spremnici kapaciteta 360 lit. na javnim površinama i punktovima veće koncentracije stanovanja ili okupljanja. Bit će namijenjeni za odlaganje papira, stakla, plastike i tekstila te vizualno prepoznatljive. Plan je zelenim otocima pokriti i sva naselja Grada, s jednom ili dvije grupe spremnika kapaciteta 1100 lit., ovisno o veličini naselja, će se opremiti svako naselje. O svemu nastavno kroz predstojeće tribine, radionice i dr. vidove informiranja stanovništva o programu primarne selekcije otpada.

Izgradnjom dvorišta ispunjavamo i zakonsku obvezu propisanu Zakonom o gospodarenju otpadom koji nas obvezuje da osiguramo i uspostavimo rad min. jednog reciklažnog dvorišta, kao građevine za gospodarenje otpadom, radi odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

Cijeli projekt sufinanciran je sredstvima Fonda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, za spremnike u visini 40% cijene, a za recilažno dvorište u visini 80% vrijednosti radova, tako da cijeli financijski teret ne nosi Grad Našice što moramo priznati nisu mali iznosi. Budući ukupni troškovi građenja reciklažnog dvorišta iznose cca 1.600.000,00 kn uvećano za iznos PDV-a, a nabave spremnika do sada cca 650.000,00 kn osigurani iznosi sufinanciranja nisu beznačajni. Imamo li u vidu da se reciklažno dvorište gradi temeljem Ugovora o pravu građenja na zemljištu u vlasništvu RH s ostvarenim učinkom možemo biti zadovoljni.

I na kraju ove informacije, valja istaknuti da se preuzimanje posebnih vrsta otpada u reciklažnom dvorištu neće naplaćivati građanima sa područja samouprave Grada Našica.