Obavijest o odvozu otpada na Dan državnosti

Obavještavaju se korisnici usluga Našičkog parka d.o.o. kojima se odvoz miješanog komunalnog otpada, biootpada i papira vrši u četvrtak 30.05.2024. na Dan državnosti, da će se navedeni otpad odvoziti prema redovitom rasporedu.