Obavijest o prihrani ukrasnog bilja

Dana 15.05.2024 u vremenu od 7:00- 10:00 sati, Našički park d.o.o. vršiti će se folijarna prihrana ukrasno bilje uz Mali dvorac na javnoj zelenoj površini preparatom.  Molimo ne dirati bilje 24 sata, a u protivnom oprati dijelove tijela i odjeće koji su bili u dodiru s tretiranim biljem. Na mjestu tretiranja biti će istaknuta obavijest. Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, primjena će se primijeniti kada vremenske prilike dozvole.