Obavijest o odvozu otpada na neradni dan

Obavještavaju se korisnici usluga Našičkog parka d.o.o. kojima se odvoz miješanog komunalnog otpada, plastike i biootpada vrši u srijedu 17.04.2024. da će se isti odvoziti prema redovitom rasporedu.