Obavijest o odvozu komunalnog otpada na blagdan

Obavještavaju se korisnici usluga Našičkog parka d.o.o. kojima se odvoz kućnog otpada i biootpada vrši  01.04.2024. na uskrsni ponedjeljak da će se isti otpad odvoziti dva dana ranije,  u subotu  30.03.2024. godine.