Obavijest o odvozu božićnih drvca

Obavještavamo Vas da će prikupljanje i odvoz božićnih drvca biti organizirano od ponedjeljka, 8. siječnja 2024. godine, do petka, 12. siječnja 2024. godine. Molimo vas da svoja božićna drvca bez ukrasa i plastičnih vreća odložite uz spremnik za komunalni otpad na dan redovnog odvoza. Također, kako biste bili pravovremeno obaviješteni o ovakvim događajima, preporučujemo instalaciju aplikacije moj-otpad.info koja će vam omogućiti primanje obavijesti o ovakvim akcijama i važnim informacijama o odlaganju otpada.

Prošle godine prikupili smo  5, 6 tona božićnih drvca, koja su daljnjom obradom postala organski kompost. Umjesto da završe na odlagalištima, drvca koja se odvoze na kompostanu pretvaraju se u kvalitetan kompost koji se koristi za obogaćivanje tla.

Sudjelovanjem u ovom procesu aktivno pridonosimo očuvanju okoliša, smanjenju otpada i stvaranju plodnog tla za buduće biljke. Vaša podrška u odvajanju božićnih drvca za kompostiranje ima iznimno važnu ulogu u očuvanju okoliša i stvaranju zdravije zajednice.

Hvala vam što se pridružujete ovoj održivoj inicijativi i angažmanu u očuvanju našeg okoliša!