Obavijest o tretiranju ukrasnog bilja

Dana 20. rujna u vremenu od 07:00 do 10:00 sati, Našički park d.o.o. tretirati će živicu na javnoj zelenoj površini na području Aleje lipa i Sportskih terena preparatom Vertimec 08 EC u količini 75 ml na 100 l. Molimo ne dirati bilje 24 sata, a u protivnom oprati dijelove tijela i odjeće koji su bili u dodiru s tretiranim biljem. Na mjestu tretiranja biti će istaknuta obavijest. Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se primijeniti naknadno.