Obavijest o tretiranju ukrasnog bilja

Dana 15. rujna u vremenu od 7:30 do 10:00 sati, Našički park d.o.o. tretirati će živicu na javnoj zelenoj površini na području Aleje lipa preparatom TOPAS 100 EC u količini 25 ml na 100 l. Molimo ne dirati bilje 24 sata, a u protivnom oprati dijelove tijela i odjeće koji su bili u dodiru s tretiranim biljem. Na mjestu tretiranja biti će istaknuta obavijest. Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se primijeniti kada vremenske prilike dozvole.