Zimska služba na području Grada Našica u sezoni 2021./2022. godine.

Našički Park d.o.o. Našice obavlja radove zimske službe na području Grada Našica u skladu s IZVRŠNIM PROGRAMOM u sezoni 2021/2022. godine.

IZVRŠNIM PROGRAMOM rada zimske službe obuhvaća se čišćenje snijega i održavanje nužne prohodnosti ulica u Gradu Našicama i prigradskim naseljima, te nerazvrstanim cestama u zimskom razdoblju od 15.11. tekuće do 15.04. naredne 2022. godine, a radi sigurnog odvijanja prometa u zimskim uvjetima. Razdoblje djelovanja zimske službe može započeti i ranije, kao i završiti kasnije od navedenog roka, ako to zahtijevaju vremenski uvjeti.

Redoslijed i prvenstvo izvođenja radova određuje se obzirom na važnost ulica, lokaciju javnih službi (OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE, POLICIJSKA POSTAJA, VATROGASNA SLUŽBA i dr.), te frekvenciju prometa prema određenim zonama prioriteta.

Pod redovnim održavanjem ulica u zimskim uvjetima podrazumijeva se:

  • izvedba pripremnih radova prije nastupanja zimskih uvjeta
  • sprječavanje klizavosti kolnika posipanjem soli ili sipine
  • čišćenje snijega s kolnika, autobusnih stajališta, prometne signalizacije i pješačkih prijelaza. mostova i dr.
  • u slučaju velikih snježnih oborina stalno obavješćivanje o stanju prohodnosti

Prema odluci o komunalnom redu građani Grada Našica dužni su ispred svojih kuća i stambenih zgrada redovno čistiti snijeg i led, kako bi nogostupi uvijek bili prohodni za hitne slučajeve. Također je građanima omogućeno korištenje posipala na određenim mjestima u gradu koja se nalaze u žutim PVC posudama.

(Preciznije karte možete pogledati tako da mišem kliknete na njih)

Napomena: Ulice i kolnici koje nisu obilježeni bojama su prometnice višeg reda, te kao takve podliježu održavanju nadležnim županijskim cestarskim tvrtkama.