Posted in Obavijesti Vijesti

Sakupljanje i odvoz papira i plastike u 2023. godini

Komunalnu uslugu odvoza komunalnog otpada na području Grada Našica obavlja trgovačko društvo Našički park d.o.o. sa sjedištem u Markovcu Našičkom, Radnička 2/2. Korisnik komunalne usluge…