Posted in Obavijesti Vijesti

Sakupljanje i odvoz papira i plastike u 2023. godini

Komunalnu uslugu odvoza komunalnog otpada na području Grada Našica obavlja trgovačko društvo Našički park d.o.o. sa sjedištem u Markovcu Našičkom, Radnička 2/2. Korisnik komunalne usluge…

Posted in Obavijesti

Obavijest o odvozu kućnog otpada dana 22.06.2020. godine

Obavještavaju se korisnici usluga Našičkog parka d.o.o., kojima se kućni otpad odvozi PONEDJELJKOM 22.06.2020. godine na DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE, da će se kućni otpad odvoziti…