Pitanja – Reklamacije – Prigovori

Poštovani potrošači,

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača čl.10 st.1 i 2, Vaše prigovore na dobivene račune i usluge ili općenito na rad službe možete predati :

  • popunjavanjem dolje navedenog obrasca
  • poštom ili osobno na adresu:  Našički park d.o.o, Radnička 2/2, Markovac, 31500 Našice
  • na e-mail adresu: [email protected]

Pisani prigovori se podnose na urudžbeni zapisnik u poslovnim prostorijama isporučitelja, ili putem pošte ili e-mail.

Isporučitelj komunalnih usluga dužan je u roku od 15 dana ispitati osnovanost prigovora te dati pisani odgovor, na što korisnik usluge može podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za zaštitu potrošača.

Ukoliko imate neku pritužbu/pitanje popunite polja ispod.

Polja označena sa * su obvezna.