Odvojeno sakupljanje korisnog otpada

"Zeleni otoci" na području grada i općine formirani su za provođenje sakupljanja korisnog otpada kako bi korisnicima usluge omogućila izdvajanje korisnih vrsta otpada, te time i smanjile količine komunalnog otpada u tipskim spremnicima. Zeleni otok je mjesto na javnoj površini na kojoj su smješteni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada.
 
Vrste spremnika :

  • plavi spremnik – papir
  • zeleni spremnik – staklo
  • žuti spremnik – plastika
  • sivi spremnik – metal


Lokacije "Zelenih otoka" u gradu i naseljima;

  • Ulica I. Zajca
  • Ulica Matice hrvatske (OŠ Kralja Tomislava) – spremnici za papir i plastiku
  • Bosutska ulica (Šipovac – kod igrališta)
  • Ulica L. Pejačević (Lila kod doma DVD-a)
  • Ulica K. Tomislava (Vukojevci) – spremnici za papir i plastiku

 

RASPORED ODVOZA PLASTIČNE AMBALAŽE I PAPIRA ZA 2019. GODINU

LEGENDA: Žuta boja - Plastična ambalaža, Plava boja - Papir

1sjecanj a 2veljaca a 3ozujak a
4travanji a 5svibanj a 6Lipanj a
7srpnja a 8kolovoz a 9rujan a
10listopad a 11studeni a 12prosinac a

raspored

JoomShaper