DSC8714

Našički Park d.o.o. Našice obavlja radove zimske službe na području Grada Našica u skladu s IZVRŠNIM PROGRAMOM u sezoni 2018/2019. godine.

IZVRŠNIM PROGRAMOM rada zimske službe obuhvaća se čišćenje snijega i održavanje nužne prohodnosti ulica u Gradu Našicama i prigradskim naseljima, te nerazvrstanim cestama u zimskom razdoblju od 15.11. tekuće do 15.04. naredne 2019. godine, a radi sigurnog odvijanja prometa u zimskim uvjetima. Razdoblje djelovanja zimske službe može započeti i ranije, kao i završiti kasnije od navedenog roka, ako to zahtijevaju vremenski uvjeti.Redoslijed i prvenstvo izvođenja radova određuje se obzirom na važnost ulica, lokaciju javnih službi (POLICIJSKA POSTAJA, VATROGASNA SLUŽBA, ŽUPANIJSKA BOLNICA i dr.), te frekvenciju prometa prema određenim zonama prioriteta.


Pod redovnim održavanjem ulica u zimskim uvjetima podrazumijeva se:

  • izvedba pripremnih radova prije nastupanja zimskih uvjeta

  • sprječavanje klizavosti kolnika posipanjem soli ili sipine

  • čišćenje snijega s kolnika, autobusnih stajališta, prometne signalizacije i pješačkih prijelaza. mostova i dr.

  • u slučaju velikih snježnih oborina stalno obavješćivanje o stanju prohodnosti

  • uklanjanje vozila koja su ostala na kolniku i onemogućuju normalno čišćenje ulica od snijega

Izvršni program obavljanja poslova zimske službe na području Grada Našica u sezoni 2018/2019. godine

Prema odluci o komunalnom redu građani Grada Našica dužni SU ispred svojih kuća i stambenih zgrada redovno čistiti snijeg i led, kako bi nogostupi uvijek bili prohodni za hitne slučajeve. Također je građanima omogućeno korištenje posipala na određenim mjestima u gradu koja se nalaze u žutim PVC posudama.

sluzba 1sluzba 2

 (Preciznije karte možete pogledati tako da mišem kliknete na njih)

Ulice i kolnici koje nisu obilježeni bojama održava druga tvrtka, odnosno koncesionar za državne i županijske ceste.

JoomShaper