Cjenik dimnjačarskih usluga - Našički park d.o.o..

a) za domaćinstva
RB. VRSTA USLUGE JEDINICA MJERE CIJENA
Bez PDV-a PDV 25% S PDV-OM
1.

Pregled i čišćenje dimnjaka na kruta i tekuća goriva

 
- za sve prizemne objekte komad 25,60 6,40 32,00
- za svaku etažu dodatno komad 4,80 1,20 6,00

- čišćenje taložnice dimnjaka

komad 9,60 2,40 12,00

 -čišćenje dimnjaka s krova dodatno

komad 12,80 3,20 16,00
2.

Pregled i čišćenje dimnjaka na plinovita goriva

       

- za sve prizemne objekte

komad  20,00 5,00 25,00 

- za svaku etažu dodatno

 komad 4,80 1,20   6,00
 - čišćenje taložnice dimnjaka komad  4,80 1,20 6,00

- čišćenje dimnjaka s krova dodatno

 komad  12,80 3,20  16,00
3.

Pregled i čišćenje ventilacije do 6 m

komad 25,60 6,40 32,00

- iznad 6 m

metar 1,60 0,40 2,00
4.

Čišćenje dimovodnih priključnih cijevi (dimnjače)

komad 8,00 2,00 10,00
5.

Spaljivanje, probijanje (odčepljivanje) i vađenje čađi iz dimnjaka

sat 84,00 21,00 105,00
6.

Frezanje dimnjaka (mehaničko uklanjanje čađe)

komad 160,00 40, 00 200,00
7.

Čišćenje malih štednjaka i peći u domaćinstvu

komad 40,00 10,00 50,00
8.

Čišćenje peći i kotlova za centralno grijanje na kruto gorivo

 
Do 50 kW komad 49, 60 12,40 62, 00
Od 51 kW - 60 kW komad 80,00 20,00 100,00
Od 61 kW - 180 kW komad 120,00 30,00 150,00
Iznad 180 kW komad 160,00 40,00 200,00
9. Pregled dimjaka na sve vrste goriva sa izdavanjem stručnog nalaza komad 200,00 50,00 250,00
10. Dimnjačarski radni sat sat 84,00 21,00 105,00

 

NAPOMENA:

Cijena usluge uvećava se za 100% ukoliko se rad mora obavljati nedjeljom, blagdanom ili u noćnim satima.

Cijena usluge koja se obavlja na temelju dogovora vlasnika/korisnika usluge i dimnjačara izvan radnog vremena radnim danom uvećava se za 50%.

Usluga koja nije obuhvaćeno ovim cjenikom obračunava se prema utrošenom radnom vremenu.

 

b) za višestambene zgrade
RB. VRSTA USLUGE JEDINICA MJERE CIJENA
Bez PDV-a PDV 25% S PDV-OM
1.

 

 
Pregled i čišćenje dimnjaka na kruta i tekuća goriva komad 25,60 6,40 32,00

- čišćenje taložnice dimnjaka

komad 9,60 2,40 12,00
2.

 

       

Pregled i čišćenje dimnjaka na plinovita goriva

komad  20,00 5,00 25,00 
 - čišćenje taložnice dimnjaka komad  4,80 1,20 6,00
3.

Pregled i čišćenje ventilacije do 6 m

komad 25,60 6,40 32,00

- iznad 6 m

metar 1,60 0,40 2,00
4.

Čišćenje dimovodnih priključnih cijevi (dimnjače)

komad 8,00 2,00 10,00
5.

Spaljivanje, probijanje (odčepljivanje) i vađenje čađi iz dimnjaka

sat 84,00 21,00 105,00
6.

Frezanje dimnjaka (mehaničko uklanjanje čađe)

komad 160,00 40, 00 200,00
7.

Čišćenje malih štednjaka i peći u domaćinstvu

komad 40,00 10,00 50,00
8.

Čišćenje peći i kotlova za centralno grijanje na kruto gorivo

 
Do 50 kW komad 49, 60 12,40 62, 00
Od 51 kW - 60 kW komad 80,00 20,00 100,00
Od 61 kW - 180 kW komad 120,00 30,00 150,00
Iznad 180 kW komad 160,00 40,00 200,00
9. Pregled dimjaka na sve vrste goriva sa izdavanjem stručnog nalaza komad 200,00 50,00 250,00
10. Dimnjačarski radni sat sat 84,00 21,00 105,00

   

NAPOMENA:

Cijena usluge uvećava se za 100% ukoliko se rad mora obavljati nedjeljom, blagdanom ili u noćnim satima.

Cijena usluge koja se obavlja na temelju dogovora vlasnika/korisnika usluge i dimnjačara izvan radnog vremena radnim danom uvećava se za 50%.

Usluga koja nije obuhvaćeno ovim cjenikom obračunava se prema utrošenom radnom vremenu.

 

 

Gospodarski subjekti
RB. VRSTA USLUGE JEDINICA MJERE CIJENA
Bez PDV-a PDV 25% S PDV-OM
1. Pregled i čišćenje dimnjaka (osim tvorničkih)  
Do 10 m komad 40,00 10,00 50,00
Od 11 do 20 m komad 80,00 20,00 100,00
Od 21 m na više komad 160,00 40,00 200,00
2. Čišćenje taložnice dimnjaka komad 20,00 5,00 25,00
3. Pregled i čišćenje tvorničkih dimnjaka metar 80,00 20,00 100,00
4. Vađenje čađi iz taložnice tvorničkih dimnjaka sat 84,00 32,00 105,00
5. Čišćenje dimovodnih priključnih cijevi (dimnjače) komad 16,00 4, 00 20,00
6.

Čišćenje kotlova i drugih ložišta – kruta goriva

 
Do 50 kW komad 120,00 30,00 150,00
Od 51 - 100 kW komad 193,60 48,40 242,00
Od 101 kW - 300 kW komad 290,40 72,60 363,00
Iznad 301 kW komad 387,20 96,80 484,00
7. Pregled dimjaka sa ložištima za sve vrste goriva sa izdavanjem stručnog nalaza komad 280,00 70,00 350,00
8. Dimnjačarski radni sat sat 84,00 32,00 105,00

 

NAPOMENA:

Cijena usluge uvećava se za 100% ukoliko se rad mora obavljati nedjeljom, blagdanom ili u noćnim satima.

Cijena usluge koja se obavlja na temelju dogovora vlasnika/korisnika usluge i dimnjačara izvan radnog vremena radnim danom uvećava se za 50%.

Usluga koja nije obuhvaćeno ovim cjenikom obračunava se prema utrošenom radnom vremenu.

Ovaj Cjenik objavljuje se na web stranicama i na oglasnoj ploči Našičkog parka d.o.o. Našice, Vinogradska 3, te u službenim glasilima Grada Našica.

Ovaj Cjenik stupa na snagu s danom donošenja.

S danom primjene ovog Cjenika prestaje vrijediti Cjenik dimnjačarskih usluga broj ­­49-16 od 04. 03. 2016.

ČLAN UPRAVE       
Ivan Božiček, dipl.oec.

JoomShaper