Obavijest o zbrinjavanju animalnog otpada od svinjokolja

Našički park d.o.o. Našice osigurava spremnike za zbrinjavanje animalnog otpada od svinjokolja.

Spremnici se nalaze u operativnom dvorištu Našičkog parka d.o.o u Radničkoj 2/2 u Markovcu Našičkom. Animalni otpad moguće je odlagati do 31. ožujka 2020. godine i to: od ponedjeljka do petka od 07.00 do 15.00 sati, a zbog smanjenog interesa subotama se više ne prima otpad. Ostali uvjeti oko načina zbrinjavanja animalnog otpada ostaju ne promijenjeni.